Kalendár

Apríl
P U S Š P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Aktuality
19.06.2019

Oceňovanie MÚ 2019

Dňa 19.6.2019 budú na Mestskom úrade v Nových Zámkoch ocenení darcovia krvi zlatými a diamantovými plaketami.  Ďakujeme im za ich šľachetné činy opakovaného darovania krvi. 
19.07.2018

Obecné dni Dubník 2018

Dobrovoľníci SČK v Nových Zámkoch sa zúčastnili na obecných dňoch v Dubníku. Teší nás záujem verejnosti o prvú pomoc.
16.12.2017

Sviečkový pochod v NZ 2017

V Nových Zámkoch sa stalo už tradíciou organizovať Sviečkový pochod. Inak tomu nebolo ani tento rok, a tak sme sa 30.11.2017 o 16:00 stretli a spoločne prešli ulicami mesta Nové Zámky.
25.09.2017

Rescue Marathon 2017

Naši mládežníci sa počas uplynulého týždňa zúčastnili cvičenia pre dobrovoľné záchranárske zložky - Rescue Marathon v Kostelci u Heřmanova Městce.
16.06.2017

Súkromná Spojená Škola Pod kopcom

23.5. sme s projektom prvej pomoci strávili pekné dopoludnie s deťmi v Súkromnej Spojenej škole Pod kopcom v Nových Zámkoch
16.06.2017

Ukážky prvej pomoci na CZŠ NZ

23.5.2017 sa na Cirkevnej Základnej škole uskutočnili ukážky Prvej Pomoci. Ukážok sa zúčastnilo 96 žiakov. Bol to veľmi príjemne strávený doobedňajší čas s našimi mládežníkmi a žiakmi základnej školy.
16.06.2017

ADP a 3P ZŠ Kolta

18.5. sme sa my, mládežníci Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch, presunuli robiť ukážky prvej pomoci a taktiež náš lokálny projekt – Anti Drugs Project na Základnú školu v Kolte.
16.06.2017

Súťaž PP 2017

Rok 2017 je v meste Nové Zámky spätý so súťažou prvej pomoci dospelých – Harinekov Memoriál, ale my sme však nezabudli ani na žiakov základných a stredných škôl.
16.06.2017

Územný snem SČK 2017

28.4.2017 sa rozhodovalo o budúco smerovaní a aktivitách SČK v Nových Zámkoch a volilo sa nové vedenie.
0/0

Projekty Mládeže SČK

  • Dorotka a jej priatelia  

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva. 

 

 

  • HIV/AIDS prevencia (HAP) 

Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom besied iniciovať diskusiu o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou na Slovensku, so zameraním na prevenciu HIV/AIDS využívajúc metódu simulácie reálnych situácií prostredníctvom prístupu mladých ľudí k mladým.

Podciele: • zmena prístupu mladých ľudí k problematike • odstránenie postoja "mňa sa to netýka" • zdôraznenie uvedomenia si potencionálnych dôsledkov rizikového správania • odovzdávanie si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí • príspevok na odstránenie povier • zdôraznenie otázky ľudskosti • pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS • prispieť k odstráneniu predsudkov, diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS • zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie projektov prevencie HIV/AIDS na Slovensku

 

 

  • Projekt prvej pomoci (3P) 

Cieľom je naučiť ľudí z verejnosti zhodnotiť vzniknutú mimoriadnu situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia, orientačne stanoviť laickú diagnózu, poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Súčasne sa snažíme rozvíjať aktívny záujem mladých o pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie a vzájomnej pomoci. Projekt tvorí sieť mladých ľudí s jednotnými postupmi prvej pomoci, ktorí sú schopní naučené vedomosti odovzdať svojím rovesníkom na základných a stredných školách (v rámci zdravotnej výchovy, branných cvičení, príprave družstiev DMZ, DPP M a pod.), respektíve prostredníctvom rovesníckeho prístupu zatraktívniť problematiku prvej pomoci medzi mladými ľuďmi. V rámci projektu organizujeme ukážky PP, prednášky či rôzne iné aktivity.

 

 

  • Spolu to zvládneme 

Projekt je zameraný na spoločné stretnutia seniorov a mladých ľudí, ktorých cieľom je vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami. Je takisto skvelou príležitosťou pre mladých ľudí získať rady a múdrosti od dôchodcov, ktorých zásoba skúseností je naozaj bohatá. Pomocou pravidelných stretnutí sa darí preklenúť medzigeneračné bariéry a vybudovať medzigeneračné priateľstvá. Stretnutia sa odohrávajú každý mesiac v sociálnych zariadeniach a sú tematicky rozdelené. Možnosti aktivít so seniormi je nespočetné množstvo- od výtvarných prác, ukážky prvej pomoci, cez popoludnie pri čaji, piknik, až k spoločnému vianočnému zdobeniu medovníkov. Výsledkom je upevnenie vzťahov a vytvorenie príjemnej atmosféry.

 

Facebook Mládeže Slovenského Červeného kríža Nové Zámky